O lodi

Loď byla postavena s finanční podporou Zlínského kraje.

Kapacita: 60 pasažérů
Délka lodi: 17,5 m
Šířka lodi: 4,45 m
Hmotnost lodi: 20 t
Výkon motoru: 1 x 44,1 kW
Realizátor: Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
Projekt lodi: Ing. Jiří Mandl
Projekt interiéru: Ing. arch. Ivan Bergmann
Výrobce: LODNÍ DOPRAVA VRANOV, s.r.o.
Provozovatel: Hamboot, s.r.o.

Stavba nové výletní lodi pro Baťův kanál vychází z RZK schváleného rozvojového dokumentu „Akční plán rozvoje vodní cesty Baťův kanál na území Zlínského kraje“. Realizaci rozvojových aktivit plynoucích z tohoto dokumentu zajišťuje dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, který sdružuje 17 obcí ležících na vodní cestě Baťův kanál a řeka Morava ve Zlínském kraji. Při realizaci rozvojových aktivit spolupracuje Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě se Zlínským krajem na základě „Smlouvy o spolupráci při rozvoji vodní cesty Baťův kanál na území Zlínského kraje“.

Příprava projektu „Výletní loď pro Baťův kanál a řeku Moravu na území ZK“ byl zahájen v roce 2007 zadáním zpracování projektové dokumentace. Následovalo schválení této dokumentace Českým lodním a průmyslovým registrem (dále jen ČLPR) a zadání výroby lodě. Loď se začala vyrábět v Horních Lhoticích (obec u Rosic) v lednu 2008 a dokončena byla za pouhých 5 měsíců. Loď byla spuštěna na hladinu Baťova kanálu dne 30.5.2008 v přístavu Spytihněv. V následujících týdnech probíhal zkušební provoz, zaškolování posádky a především přísné plavební zkoušky pod dohledem ČLPR, které byly završeny vydáním klasifikačního průkazu a registrací plavidla u Státní plavební správy.

Provozovatelem lodi se stal na základě výběrového řízení pan Stanislav Hampala, později společnost Hamboot, s.r.o. Loď jezdí pravidelné plavby podle jízdního řádu na lodních linkách:

Spytihněv – Napajedla - Otrokovice – Napajedla – Spytihněv Spytihněv – Babice – Huštěnovice – Staré Město – Uherské Hradiště a zpět

 • Nepravidelné tematické plavby v úsecích bez pravidelných lodních linek na území Zlínského kraje (např. dle zájmu a domluvy s dotčenými obcemi), např. třídenní „Ostrožské plavební dny“ – plavby Uherský Ostroh – Kostelany a zpět a podobně v dalších obcích.
 • Nepravidelné plavby na objednávku s možností doplňkových služeb, (kulinární plavby, speciální catering, degustace, hudební doprovod, plavby za historií)
  • Plavby pro smluvní cestovní agentury a kanceláře
  • Plavby pro školní výlety
  • Plavby pro uzavřenou společnost - firemní akce a incentivní turistika
  • Plavby pro uzavřenou společnost - svatby, oslavy, večírky, atd.
  • Plavby v rámci marketingových akcí externích subjektů (prezentace zboží)
 • Ostatní nepravidelné tematické plavby
  • Plavby v rámci propagačních akcí Baťova kanálu - odemykání a zamykání plavební sezóny, atd.
  • Plavby v rámci kulturních a sportovních akcí pořádaných v regionu - LFŠ, Barum relly, Slavnosti vína, atd.
  • Plavby s degustací vín a destilátů
  • Kulturní akce – např. koncerty na vodě, divadelní představení, filmová promítání